ȘCOALA DE YOGA INTEGRALĂ DIN MOLDOVA

Trăiește fericirea supremă
prin Yoga!

Ce este astrologia?

 
În urmă cu cinci milenii  preoţii chaldeeni au pus bazele sistemului astrologic bazat pe studiul planetelor în raport cu cele 12 semne zodiacale, însă cei ce privesc astrologia ca pe o ştiinţă iniţiatică, ce are rolul de a ajuta fiinţa umană în evoluţia spirituală, susţin originea ei străveche, atlantă.
 
În toate timpurile astrologia a servit ca instrument pe diferite căi spirituale, oferind o modalitate deosebită de cunoaştere, de înţelegere a fenomenelor ce se supun curgerii timpului. Astrologia este ştiinţa sacră a timpului dăruită umanităţii într-o epocă în care omul nu mai era capabil să-şi conştientizeze originea divină. Este cunoaşterea tainică prin care se revelează legătura dintre om, univers şi Creatorul lor. În astrologia modernă această legătură este denumită holistică, reprezentând de fapt faimoasa lege a reflexiei Totului în parte şi a părţii în Tot, iar în tradiţia orientală ea simbolizează unitatea dintre microcosmosul fiinţei umane şi Macrocosmos. Din această perspectivă astrologia iniţiatică este o ştiinţă completă şi totodată o artă divinatorie.
 
Ea nu dezvăluie doar calităţi, defecte, compatibilităţi sau predicţii, ci revelează celor care o folosesc pentru a-şi accelera evoluţia spirituală, o viziune profundă asupra existenţei, asupra fenomenelor şi proceselor care se manifestă atât în exteriorul cât şi în lăuntrul fiinţei umane. Pentru aceştia, semnele zodiacale, planetele şi celelalte componente ale astrogramei se transformă în veritabile porţi spre o lume magică. Semnele zodiacale devin arhetipuri, Planetele – relee de transmisie, forţe modulatoare ale energiilor macrocosmice în fiinţa noastră, iar casele astrologice – lecţiile pe care trebuie să le învăţăm în această existenţă. 
 
Sursa: yogaesoteric.net